Kongres Kultury Regionów — wspomnienie i informacja

Kongres Kultury Regionów to spotkanie tak wspaniałe i wartościowe, że się wydaje nieprawdopodobne. Wspominający ma wrażenie, że to nie mogło się wydarzyć. Zdjęcia i wszelka inna dokumentacja jednak temu przeczą.

Źródło https://www.starosadeckie.info/wp-content/uploads/2016/10/3-dzien-panele_40-1000×667.jpg

Wspominek ten, świadomie krótki umieszczam tutaj, żeby zachęcić do zapoznania się z programem IV Kongresu Kultury Regionów, Nowy Sącz, Małopolskie Centrum Kultury Sokół, 16–18 października 2018 r. Tematem przewodnim jest uwodzenie — w kulturze i przez kulturę. Warto uwidzieć, co się tam będzie działo.