Wszystkie informacje zawarte są na stronie internetowej tego wydarzenia, organizowanego przez Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu, wraz z samorządem Województwa Małopolskiego i mnóstwem innych ludzi, rozmaicie zrzeszonych bądź twórczych indywidualistów.

Chciałbym napisać tylko tyle, że to dobre dzieło, ciekawa inicjatywa, warta kontynuowania, mimo zmian personalnych i politycznych. Regionalna tradycja nie może podlegać kadencyjnym fluktuacjom, bo jest pamiątką wieków, lokalnym sposobem łączenia życia wspólnotowego, religijnego, publicznego z intymnymi modelami życia rodzinnego i rodowego.

Jadę, ponieważ dziś o 15 w Nowym Sączu koło Sokoła, nie barwy regionalnych strojów (choć zmysł estetyczny jest ważny), ale energia spotkania, wspólnego śpiewu, myślenia, działania, zachwytu połączy — mam nadzieję — chwile zachwytu sacrum (przerażającym i bliskim) i profanum (bliskim i też nieraz przerażającym w swej prozaiczności).

Kongres Kultury Regionów

Kongres Kultury Regionów to spotkanie tak wspaniałe i wartościowe, że się wydaje nieprawdopodobne. Wspominający ma wrażenie, że to nie mogło się wydarzyć. Zdjęcia i wszelka inna dokumentacja jednak temu przeczą.

Źródło https://www.starosadeckie.info/wp-content/uploads/2016/10/3-dzien-panele_40-1000×667.jpg

Wspominek ten, świadomie krótki umieszczam tutaj, żeby zachęcić do zapoznania się z programem IV Kongresu Kultury Regionów, Nowy Sącz, Małopolskie Centrum Kultury Sokół, 16–18 października 2018 r. Tematem przewodnim jest uwodzenie — w kulturze i przez kulturę. Warto uwidzieć, co się tam będzie działo.