Czytelnia Czesaka

Co sam czytam, do czytania czego zachęcam

Naukowe

Książka Śląsko godka z roku 2008 LINK
Mały słownik gwar polskich LINK
Studia Linguistica z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie: LINK


2022

Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego 2020


Júlia Dudášová-Kriššáková, Goralské nárečia, czyli gwary pogranicza polsko-słowackiego: https://www.unipo.sk/public/media/26738/Goralske%20narecia_web%20(s%20ob%C3%A1lkou).pdf

Nowy, specjalny numer „Alma Mater”, 224 [PDF]
Na okładce mój ulubiony podworzec z podpisami pisarzy (Gołębia 16); na s. 97 wspomnienie o zmarłym 8 kwietnia dyrektorze Biblioteki Kraków Stanisławie Dziedzicu (s. 97).

Nowy numer „Języka Polskiego”, rocznik 101 (2021), nr 1 [PDF]
ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 • Adam Przepiórkowski, Julia Pater, Maciej Pastwa:  O dystrybucji synonimicznych przyimków i operatorów adnumeratywnych
 • Natalia Zemlanaja: Co tu zaszło? O cechach semantycznych czasownika zajść
 • Leszek Szymański: Terminologia związana z tłem konwersacyjnym w opisie modalności językowej oraz propozycja jej przekładu na język polski
 • Laura Polkowska: Jak się zmienia językowy obraz gołębia w polszczyźnie?
 • Kinga Paraskiewicz: O perskim oku i o tym, co naprawdę jest perskie w polskich konstrukcjach frazeologicznych
 • Izabela Domaciuk-Czarny: Intertekstualność nazewniczych neologizmów w grotesce science fiction Stanisława Lema
 • Irena Szczepankowska: Próby normalizacji polskiej terminologii ekonomicznej w XIX wieku na podstawie prac Fryderyka Skarbka i Józefa Supińskiego
 • Beata Raszewska-Żurek: Pomoc jako wartość w historii języka polskiego
 • Joanna Duska, Elżbieta Mańczak-Wohlfeld: Parę uwag dotyczących leksemu subsumpcja i wyrazów pokrewnych
 • Maciej Rak: Oddział Krakowski Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego – struktura i działalność w latach 2011–2020

RECENZJE

 • Anna Bochnakowa: Jean-François Sablayrolles, Comprendre la néologie. Conceptions, analyses, emplois Lambert-Lucas, Limoges 2019, s. 305
 • Maciej Rak: Lubelski Kwietnik i ZielnikSłownik stereotypów i symboli ludowych, red. Jerzy Bartmiński, zastępca red. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, t. 2: Rośliny, z. 3: Kwiaty, z. 4: Zioła, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019, z. 3: s. 295, z. 4: s. 494

KRONIKA

 • Magdalena Graf, Romana Łapa: Konferencja Człowiek – Język – Prawo, Poznań, 22–23 października 2020 r.
 • Nowości wydawnicze

W kręgu dawnej polszczyzny, tom 4, 2017 [PDF]

Paulina Wyrębak, Gwarzom ptoki, szumiom drzewa, Chotów 2020.

Zapiski prof. Mariana Bugajskiego (Uniwersytet Zielonogórski)

Linguistica Bidgostiana. Series Nova IV: 2019

Polszczyzna mówiona ogólna i regionalna, pod red. B. Dunaja i M. Raka, Kraków 2009 [PDF]

Społeczne

https://www.deon.pl/wiara/jak-swieccy-powinni-reagowac-na-kryzys-pedofilii-w-kosciele-,579643

Nowiny

Recenzja Małego słownika gwary kujawskiej

Profesor Zbigniew Greń opublikował opisał obecność gwar cieszyńskich w Internecie. Prace Filologiczne.

Profesor Jacek Warchala przypomina i interpretuje, co śp. prof. Walery Pisarek mówił o Śląsku i o kwestiach języka na Śląsku. Zeszyty Prasoznawcze.

Profesor Bogusław Dunaj o Powiedziane po krakowsku, tj. słowniku regionalizmów krakowskich. Cenne.

Czy Ślązacy są dupowaci? — pyta bloger Tudzierz.

Geograficzna interpretacja deklarowanej śląskości. Patryk Orlewski, Identity and distribution of the Silesian minority in Poland. Więcej piszę tutaj.

Poradnik Językowy. 2019, nr 1. Ciekawe artykuły o słownictwie niestandardowym (gwarowym) w ujęciu historycznym (Anna Tyrpa), internetowo-genderowym (Renata Kucharzyk), socjolingwistyczno-świadomościowym (Stanisław Cygan).

Biblia po karaimsku. Dr Michał Németh. Serwis Nauka w Polsce.

Nadpopradzka Szkoła Dawności. Stowarzyszenie Górali Nadpopradzkich z Piwnicznej-Zdroju i Małopolskie Centrum Kultury „Sokół”.

Zdigitalizowane fotografie z Wiśniowej. Pamięć i tożsamość — słowa nie na wyrost. Dziennik Polski, 13.04.2019.

Miasto Radlin i Frycowa niedaleko Nowego Sącza. Niy ma gańba godać.

„Po naszemu” z różnych regionów

Pierwsze i drugie czytanie mszalne (rzymskokatolickie). 14.04.2019. Tłum. Andrzej Cichoń.

CO TYDZIYŃ PO NASZYMU: Dziecka se dycki znóndóm zabawe jak nie sóm we szkole. Gazeta Codzienna, 13.04.2019

Kwietno niedziela. Scheda z Nutką – odcinek 6: „Ku Wielkijnocy – Kwietno Niedziela” 21.03.2018

Żywiecki bezokolicznik ma -j, a nie -ć na końcu.