Poranny Czesak Językowy

RSS: https://www.spreaker.com/show/4695497/episodes/feed

5 września 2021

Ulica Festival. Kiedyś bardzo potępiano taki szyk, ileż nad SOPOT Festivalem i B klasą rąk nazałamywano. I nic.

29 grudnia 2020

Sztukamięs — kto to wymyślił? Językoznawcy odmieniali to dziwniej niż kucharze.

22 grudnia 2020

Łuczywo służy do świecenia. Etymologia oświeca sytuację.

21 grudnia 2020

Słowniki podają obie formy: z roratów i z rorat. Współczesne dane pokazują, że przeważa druga. Badanie trwa: ankieta.

18 grudnia 2020

Przyimek na. Jedzie się na wieś, jest się na wsi. Przy wielu nazw miejscowości częsty jest przyimek na: jechać na Bukowinę (miejscowość, oficjalniej: do Bukowiny Tatrzańskiej).

6 października 2020

Adresować problem. Angliści chcą mnie przekonać, że to wypełnia pewną lukę, ale jeśli to jest synonim do ‘zająć się’, trzeba to uznać za dezorientujący i raczej zbędny anglosemantyzm, element nowomowy menedżersko-korporacyjno-rządowej.

4 grudnia 2020

Parać się i borykać się. Dyskusja i lektury sprawiły, że powstała z tego porada poprawnościowa w Dobrym słowniku. Dziękuję, morynale.

3 grudnia 2020

Jak akcentujemy słowo [onlajn]? Na końcu czy na początku? Swój głos można zostawić w formularzu — zapraszam.
Przy okazji zauważmy, że jeśli ktoś przenosi firmę do onlajnu lub więcej życie spędza na onlajnie niż w realu, to znaczy… że [onlajn] stał się na naszych oczach w Polsce i w polszczyźnie z przysłówka — rzeczownikiem. Jeśli komuś nadmiar onlajnu albo online’u doskwiera, niech spróbuje trochę spaceringu lub leżingu.