Słowo dnia: szumidło

Słowem wtorku 13 listopada było szumidło.
Dobry słownik opisał jego budowę słowotwórczą i występowanie w języku polskim jako ciekawostkę.