Czy apel z roku 1936 jest już zupełnie nieaktualny? Może to kultura przychodząca zmienia się szybciej, a w naszej jest mimo wszystko wiele trwałego. Oczywiście nagrania sprzed wojny w większości przepadły w pożodze.
Ja ze swojej strony dodałbym, że równie ważne są opowieści — zarówno bajki, przekazy, jak i wspomnienia. #NAGRAJBABCIE

https://jbc.bj.uj.edu.pl/Content/420073/PDF/NDIGCZAS002587_1936_002_0004.pdf

Każdy teren, każdy mikroregion jest wartościowy. Każdego człowieka warto wysłuchać. Dla kultury jest istotna sztuka opowieści.

Pewnie, że dzisiaj nie rocznica, a o ważnych tematach świetnie się opowiada od święta, najlepiej z zeszłorocznych konspektów.
Dziś Wielki Wtorek, wczoraj płonęła katedra Notre Dame w Paryżu, a ja burzę nastrój pisaniem o tym samym co zwykle.


https://www.gosc.pl/doc/1167113.Po-naszymu

Siedem lat temu opublikowano rozmowę z senator Marią Pańczyk-Pozdziej. Co się zmieniło? Rządy? A styl myślenia? To bez znaczenia? To je jedno?

Zachęcam osoby zaangażowane w działalność na rzecz zapisywania, ratowania, ocalania, promowania śląskich gwar, by pomyślały, ile śląskojęzycznych osób od tego czasu umarło. Kogo nie nagrano, żeby utrwalić bogactwo barw śląskiej mowy. Jakie wsparcie uzyskały takie działania podstawowe, przyziemne, wyłączone ze sporu politycznego, od instytucji państwowych?

Ponieważ ja się tylko powtarzam, proponuję przed Świętami, nie tylko na Górnym Śląsku: #NagrajBabcię. #NagrejOuma
Niech pamięć rodzinna, pamięć miejsc i wydarzeń, a przy okazji forma języka zostaną ocalone.

Kto by się nagraniem gwarowym chciał podzielić (z zachowaniem RODO, ludzkiej dyskrecji, standardów humanistyki), niech się zechce skontaktować. E-mail: nagrajbabcie@gmail.com