Źródło: Zofja Adamowa Krzyżanowska, Dobroczynność, [w:] Kraków w XIX w., tom I, Kraków: Towarzystwo Miłośników Historji i Zabytków Krakowa, 1932 (Bibljoteka Krakowska, nr. [sic] 72), s. 205