Pan Leszek Richter, nauczyciel i działacz kulturalny ze Śląska Cieszyńskiego w Republice Czeskiej (Zaolzia) przysłał następującą wiadomość:

Szanowni Państwo,
w imieniu organizatorów zapraszam serdecznie na Koncert finałowy XV Konkursu Gwar „Po cieszyńsku po obu stronach Olzy”, który odbędzie się w środę 12 grudnia o godz. 16.00 w Cieszyńskim Ośrodku Kultury Dom Narodowy w Cieszynie. Eliminacje konkursu skierowanego do dzieci i młodzieży z całego Śląska Cieszyńskiego odbyły się w dniach 20-21 listopada 2018 w Cieszyńskim Ośrodku Kultury Dom Narodowy w Cieszynie. Na scenie wystąpiło ponad dwustu uczestników, spośród których jury konkursowe w składzie: prof. Jadwiga Wronicz, Jadwiga Palowska, Adam Cekiera oraz Leszek Richter wyłoniło najlepszych uczestników.

Organizatorem przedsięwzięcia, które ma na celu  upowszechnienie gwary i prezentację autentycznego stroju, jest Sekcja Ludoznawcza Zarządu Głównego PZKO , Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy w Cieszynie oraz Górnośląski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Katowicach. 

Relacje z tegorocznego Konkursu Gwar w mediach:


http://glos.live/Wiadomosci/detail/Rzondzom_godajom_rozprawiajom_po_naszymu/0#b154278701632


https://wiadomosci.ox.pl/konkurs-gwar-rozstrzygniety-zapraszamy-na-koncert-laureatow,54850

Konkurs objął patronatem Konsul Generalny RP w Ostrawie, Janusz Bilski.

Z poważaniem,

Magdalena Ćmiel, Sekcja Ludoznawcza ZG PZKO