Czesak naukowo. Recepcja

Recepcja, czyli gdzie mię cytują (wybór)

2020

2019 

Jaroszewicz Henryk, Rozwój języka Górnoślązaków w XXI w. Szkic socjolingwistyczny, Zeszyty Łużyckie
https://tuudi.net/wp-content/uploads/2020/06/Rozwoj_jezyka_Gornoslazakow_w_XXI_w._Szk2.pdf

Pospiszil Karolina, Wspólnototwórczy wymiar przekładu. Casus XXI-wiecznych przekładów górnośląskich [Community-creating role of translation. Case of twenty-first-century Upper Silesian translations]
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-a5606edb-d863-4778-8669-08c71d3fa3f4/c/04_karolina_pospiszil.pdf.

Kubica Grażyna, MOJA ŚLÓŃSKO RZECZ. SZKIC AUTOETNOGRAFICZNY, Socjolingwistyka 32 (2018), 151–162. https://socjolingwistyka.ijp.pan.pl/pl/32a9p https://socjolingwistyka.ijp.pan.pl/download/volumes/32/socjo32-09.pdf

Rabus, Achim. “Slavische Minderheitensprachen – Mikrostandardsprachen?” Zeitschrift Für Slavische Philologie 71, no. 1 (2015): 147-74. http://www.jstor.org/stable/43974259.