Obywatelki i Obywatele! Jeśli u kogoś w okręgu, gminie, powiecie, dzielnicy jakaś Kandydatka albo Kandydat wydrukowali coś Waszą gwarą (albo w języku kaszubskim, albo w którejś z wersji języka śląskiego), albo w którymś z języków mniejszości narodowych lub etnicznych, to przyślijcie zdjęcie lub papier.

Nie zagłosuję, ale może wreszcie opiszę. W roku 2014 odzew był mały (tym bardziej dziękuję ówczesnym moim Korespondentom, m.in. z Gminy Pilchowice).

Czy Polska lokalna używa do wyborczej zachęty lokalnych systemów językowych? Czy okaże się to atutem?

Zdjęcia można przysyłać mailem, a egzemplarze papierowe najpewniej:
Artur Czesak
Wydział Polonistyki UJ
ul. Gołębia 16
31-007 Kraków

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Dla zachwycających się ludem poetów młodopolskich, szczególnie dla tych, co z owego ludu nie pochodzili i życia jego nie znali, poetyckie, poetyczne było wszystko, co z ust ludu jako obserwatorzy, goście, nieprofesjonalni etnografowie, zachwyceni wędrowcy, zakochani Rydlowie słyszeli.

Nie wszystko jednak jest poezją — bo gwara to nie mowa człowieka pierwotnego, lecz normalny środek porozumiewania się, toteż może on realizować funkcję poetycką, że tak powiemy po jakobsonowsku, ale wcale nie musi.

Także teksty poetyckie, które mają gwarową formę, nie zawsze są tym, o czym w danym momencie pomyślimy. Jest bowiem ludowa poezja samorodna, w istocie pierwotniejsza, którą zwie się folklorem, istnieją lokalne odmiany wędrownych tekstów pierwotnie powstałych w innym systemie komunikacyjnym, wreszcie współczesna (historycznie uchwytna, udokumentowana, a nie pradawna) autorska twórczość poetycka. Ocenianie jej na konkursach może niektórych miłośników Poezji urażać, ale jest to też forma promocji.

Tych kilka myśli poświęciłem zagadnieniu poezji gwarowej na wieść o przyznaniu nagród w konkursie poetyckim im. Tadeusza Staicha. Zwyciężyli:

2. W kategorii wierszy pisanych gwarą przyznać:
I nagrodę autorowi godło „Bodej ta kany” za zestaw wierszy
II nagrodę autorowi godło„Skorusa” za zestaw wierszy
III nagrodę autorowi: godło „Sasanka” za zestaw wierszy
wyróżnienie autorowi godło „Piórko”za wiersz „Głos”
wyróżnienie autorowi godło „Drzewiyj” za wiersz „Jesce”
Po otwarciu kopert autorami nagrodzonych wierszy okazali się:
godło „Bodej ta kany” – Wanda Szado Kudasikowa – Nowy Targ
godło „ Skorusa” – Zofia Roj – Mrozicka – Zakopane
godło „Sasanka” – Izabela Wójcik – Łódź
godło „Piórko” – Izabela Zającówna –Raba Wyżna
godło „ Drzewiyj” – Jerzy Maria Kiersztyn – Zubrzyca Górna
godło „Sęk” –Mirosław Kowalski – Mysłowice
godło „Kosówka” – Wanda Łomnicka Dulak- Piwniczna Zdrój
godło „Regiel” – Tadeusz Grzywacz – Piekary Śląskie
godło „Zofia” – Jerzy Stachurski –Czeczewo
godło „Kukułka” – Edyta Wysocka – Miastko
godło „Halny” Iwona Świerkula – Warszawa

Zdaje się, że to ekstraklasa współczesnych poetów, którzy nie ścigają się z Zagajewskim, Rymkiewiczem, Lipską, Wenclem, ale wybrali swoją drogę pisarską, związaną z językiem swojej lokalnej ojczyzny. Rozwijają styl poetycki w tym właśnie systemie, łączą wrażliwość czerpaną z lektur polskich i światowych z metaforyką rdzennych pieśni i urokiem krajobrazów.
Nie wszystkich znam, więc żeby było sprawiedliwie, zamieszczę występ pani Teresy Bachledy-Kominek, której książka pt. Miłości ty moja była na stoliku zakopiańskiego konkursu, może wręczana nagrodzonym i wyróżnionym poetkom i poetom.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Kongres Kultury Regionów to spotkanie tak wspaniałe i wartościowe, że się wydaje nieprawdopodobne. Wspominający ma wrażenie, że to nie mogło się wydarzyć. Zdjęcia i wszelka inna dokumentacja jednak temu przeczą.

Źródło https://www.starosadeckie.info/wp-content/uploads/2016/10/3-dzien-panele_40-1000×667.jpg

Wspominek ten, świadomie krótki umieszczam tutaj, żeby zachęcić do zapoznania się z programem IV Kongresu Kultury Regionów, Nowy Sącz, Małopolskie Centrum Kultury Sokół, 16–18 października 2018 r. Tematem przewodnim jest uwodzenie — w kulturze i przez kulturę. Warto uwidzieć, co się tam będzie działo.

Share and Enjoy !

0Shares
0


0

Na stronie Kancelarii Prezydenta pojawiła się lista 44 tekstów do czytania, Narodowego Czytania, w obecnym szczególnym roku stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
To nie tylko lista, ale większość tekstów można ściągnąć w formacie rtf:

 1. Józef Ignacy Kraszewski, Stara baśń, tom II, rozdz. 8
 2. Anonim, Bogurodzica.
 3. Jan Kochanowski, Kto mi dał skrzydła, kto mię odział pióry… [w:] tegoż, Pieśni, ks. I, nr 10.
 4. Mikołaj Sęp Szarzyński, Pieśń IV: O cnocie szlacheckiej [w:] tegoż, Rytmy abo wiersze polskie.
 5. Piotr Skarga, Kazania sejmowe, [tu:] Kazanie wtóre: O miłości ku ojczyźnie i o pierwszej chorobie Rzeczypospolitej, która jest z nieżyczliwości ku ojczyźnie [fragment od słów: „Dwoje przedniejsze rozkazania, umierając Pan Jezus…”; do słów: „…zatonie, i z nim my sami poginiemy”].
 6.  Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki[fragment: Rok Pański 1683; od słów: „Tak i wiedeńska forteca…”; do słów: „nie zapomniawszy jeszcze łaźni, którą im anno 1673 sprawił pod Chocimiem nad Dniestrem”].
 7. Wespazjan Kochowski, Psalmodia polska, [tu:] Psalm XXVI: Pienie wdzięczności za zwycięstwo wiedeńskie.
 8. Szymon Starowolski, Lament utrapionej Korony Polskiej [od początku aż po fragment poetycki włącznie].
 9. Anonim, Odważny Polak na marsowym polu [pieśń konfederatów barskich].
 10. Ignacy Krasicki, Święta miłości kochanej ojczyzny.
 11. Franciszek Karpiński, Żale Sarmaty nad grobem Zygmunta Augusta, ostatniego polskiego króla z domu Jagiełłów.
 12. Józef Wybicki, Pieśń Legionów Polskich we Włoszech.
 13. Cyprian Godebski, Wiersz do Legiów polskich (1805).
 14. Aleksander Fredro, Trzy po trzy [od początku utworu do słów: „Jeden z nich tylko wrócił do Francji – i na własnej grzędzie pędził w niedostatku dnie starości i cierpienia. Napoleona już nie było”].
 15. Alojzy Feliński, Boże, coś Polskę.
 16. Adam Mickiewicz, Do matki Polki.
 17. Karol Boromeusz Hoffman, Wielki Tydzień Polaków, czyli opis pamiętnych wypadków w Warszawie od dnia 29 listopada do 5 grudnia 1830 r., Warszawa 1830, tu: fragment o nocy belwederskiej, s. 23-32 (wyd. Warszawa 1915), [fragment od słów: „Dzień ten był 29 Listopada 1830 roku…”; do słów: „Dnia 30 Listopada, około godziny 8-ej rano powitaliśmy jutrzenkę oswobodzenia Polski”].
 18. Adam Mickiewicz, Dziady cz. III, scena I [opowiadanie Sobolewskiego; fragment od słów: „Czy nie ma nowin z miasta…”; do słów: „Nie tak świętą, ni wielką, lecz równie niewinną”].
 19. Adam Mickiewicz, Księgi pielgrzymstwa polskiego, wstęp , rozdz. I-III, VI.
 20. Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, ks. XII [koncert Jankiela; fragment od słów: „Było cymbalistów wielu…”; do słów: „On, czapkę zdjąwszy, wodza rękę ucałował” (wersy: 642-761)].
 21. Juliusz Słowacki, Grób Agamemnona.
 22. Zygmunt Krasiński, Psalm miłości [wersy: 1-179; 378-431] [w:] tegoż, Psalmy przyszłości.
 23. Cyprian Kamil Norwid, Moja piosnka II.
 24. Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem, tom II, rozdz. IV [mogiła powstańców styczniowych; fragment od słów: „– Proszę stanąć i naokoło spojrzeć – głosem cichszym niż zwykle rzekł Jan”; do słów: „… wiecznego pod ziemią gorzenia i wyrzucania na świat niewidzialnych iskier?”].
 25. Adam Asnyk, Póki w narodzie myśl swobody żyje.
 26. Henryk Sienkiewicz, Potop, ks. II, rozdz. 14 [obrona Jasnej Góry].
 27. Maria Konopnicka, Pieśń o domu.
 28. Roman Dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka [Wstęp].
 29. Stanisław Wyspiański, Wyzwolenie [modlitwa Konrada, akt II; fragment od wersu 1348: „Pamiętam, niegdyś wchodziłem…”; do wersu 1509: „…błogosław czyn i rzeszę!”].
 30. Józef Piłsudski, O wartości żołnierza Legionów, Lwów, 5 sierpnia 1923.
 31. Leopold Staff, Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!
 32. Eugeniusz Małaczewski, Koń na wzgórzu, rozdz. IV.
 33. Jan Lechoń, Piłsudski.
 34. Stefan Żeromski, Przedwiośnie [fragment o „szklanych domach”; od słów: „Dlatego
  do Polski – mówił – że tam się zaczęła nowa cywilizacja”; do końca tego podrozdziału].
 35. Kazimierz Wierzyński, Zstąp, Duchu Mocy.
 36. Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec, rozdz.: Pod Arsenałem.
 37. Krzysztof Kamil Baczyński, Mazowsze.
 38. Czesław Miłosz, W Warszawie.
 39. Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. na placu Zwycięstwa (Warszawa, 2 czerwca 1979).
 40. Krzysztof Jan Kasprzyk, Postulat 22 [pieśń strajkowa z sierpnia 1980].
 41. Andrzej Kijowski, Co się zmieniło w świadomości polskiego intelektualisty po 13 grudnia 1981 roku? [fragment od słów: „Czuliśmy to latem 1980 roku, że dzieje się coś, czego dotychczas nie było…”; do słów: „…i kochał ten charakter w innych i w sobie samym” [w:] tegoż, Rachunek naszych słabości.
 42. Zbigniew Herbert, Raport z oblężonego miasta [wiersz z tomu pod tym samym tytułem].
 43. Jarosław Marek Rymkiewicz, Rozmowy polskie latem 1983 roku [rozmowa z panią Żabką; fragment od słów: „Pani jest ze wschodu, pani Żabko…”; do słów: „To Mickiewicz ją obraził”].
 44. Wojciech Wencel, Epigonia [wiersz z tomu pod tym samym tytułem].

Share and Enjoy !

0Shares
0


0

Jeden z najdłuższych weekendów tych wakacji warto spędzić w Bukowinie Tatrzańskiej.
Dziś, w piątek, weekendu początek, po drogach śmigać będą kolarze zawodowi i amatorzy welocypedów w ramach Tour de Pologne.


Od soboty 11 sierpnia odbywać się będzie w Bukowinie, w Domu Ludowym konkurs gawędziarski, śpiewaczy, muzyczny, konkurować też będą starostowie weselni ze swymi oracjami i drużbowie — Sabałowe Bajania po raz pięćdziesiąty drugi.
Popisom konkursowym towarzyszy bogaty zestaw imprez i wystaw towarzyszących.

Przijezdzojcie!

Festiwal Folkloru Polskiego

52.SABAŁOWE BAJANIA

Bukowina Tatrzańska 11-15 sierpnia 2018 r.

Program

11 sierpnia (sobota)

11.00 Paradny przejazd kapel i zaproszonych gości zaprzęgami konnymi przez Bukowinę Tatrzańską

12.00 OFICJALNE OTWARCIE 52. SABAŁOWYCH BAJAŃ, prezentacja muzyk, występy zespołów regionalnych (scena przed Domem Ludowym)

SCENA PLENEROWA (teren pod bukowiańskimi termami):

15.00     Zawody strzeleckie O SABAŁOWĄ FLINTĘ

18.00     Koncert zespołu FUTURE FOLK

19.00     Koncert zespołu folklorystycznego BURSZTYN z Białorusi

20.00     SABAŁOWA NOC

Ceremonia pasowania na Zbójnika i nadanie honorowego tytułu Wiyrchowyj Orlicy, rozpalenie watry, pokaz sztucznych ogni

22.00     Koncert zespołu ZAKOPOWER

23.00     Zabawa ludowa z zespołem MURAŃ

12 sierpnia (niedziela)

10.00     Przesłuchania konkursowe (Dom Ludowy)

15.00     Przesłuchania konkursowe (Dom Ludowy)

SCENA PLENEROWA (teren pod bukowiańskimi termami):

18.00     Koncert zespołu folklorystycznego BURSZTYN z Białorusi

19.00     Koncert zespołu RZOZ

20.00     Koncert zespołu DIKANDA

21.30     Koncert zespołu MEdlTZA

22.30     Zabawa ludowa z zespołem MURAŃ

13 sierpnia (poniedziałek)

10.00        Przesłuchania konkursowe (Dom Ludowy)

15.00        Przesłuchania konkursowe (Dom Ludowy)

20.00        Koncert zespołu ŁEMKO BLUEGRASS BAND

(scena przed Domem Ludowym)

21.3O      Zabawa na folkowo z zespołem AHAJU z Boliwii

(scena przed Domem Ludowym)

14 sierpnia (wtorek)

10.00        Przesłuchania konkursowe (Dom Ludowy)

14.00        Przesłuchania konkursowe (Dom Ludowy)

20.00   Koncert zespołu HOLEVIATERS

(scena przed Domem Ludowym)

21.3O   XXV lat Góralskiego Kabaretu TRUTEŃ

„Wesoło i jubileuszowo”

(scena przed Domem Ludowym)

15 sierpnia (środa)

13.00 DEGUSTACJA POTRAW REGIONALNYCH (przed Domem Ludowym)

17.00 OFICJALNE OGŁOSZENIE WYNIKÓW 52. SABAŁOWYCH BAJAN

Wręczenie dyplomów i nagród (Dom Ludowy)

19.00 Koncert zespołu KYRPECKI z Łącka (scena przed Domem Ludowym)

 

Wydarzenia towarzyszące:

 1. OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ (w godz. 10.00-20.00) świetlica Domu Ludowego)
 2. KIERMASZ SZTUKI LUDOWEJ

(w godz. 10.00-20.00 przy Domu Ludowym)

 1. BAJANIOWE ŚPASY – zajęcia plastyczne dla dzieci (12-14 sierpnia w godz. 10.00-16.00; Dom Ludowy)
 2. ŚLADAMI SABAŁY – wycieczka górska w stylu retro na Rusinową Polanę (wtorek, 14 sierpnia; zbiórka przed Domem Ludowym o godz. 10.00)

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie

Share and Enjoy !

0Shares
0


0